Service Agape´ Garden

อากาเป้การ์เด้นเชิญคุณมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการจัดงานแต่งงานและงานอีเว้นท์ในสวนสำหรับใครที่กำลังมองหางานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงรับปริญญา งานเลี้ยงรุ่น ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง ถ่ายละคร ถ่ายโฆษณารวมถึงจัด กิจกรรมกลางแจ้งนึกถึงเราสิค่ะอากาเป้การ์เด้นรอคุณอยู่

Agapé Garden offers you a fresh experience of events in the garden. If you are looking for the perfect venue for a wedding, birthday party, graduation celebration, reunion of the class, as well as pre-wedding photography, filming or outdoor activities, Agapé Garden and its facilities are at your service.

สัมผัสกับธรรมชาติในพื้นที่สวนขนาดใหญ่กว่า 2 ไร่ บนพื้นสนามหญ้าจริงที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่บรรยากาศเหมือนหลุดมาจากภาพเขียน และยังสามารถรองรับแขกได้ถึง 500 ท่าน

Get in touch with nature in the garden spanning over a 2-rai (3,200-square- metre) plot of land, with natural grass lawn dotted with big trees, a picturesque setting that accommodates as many as 500 guests.

ห้องสีขาวท่ามกลางสวนสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเล็กๆ ได้อย่างอบอุ่น และยังมีระเบียงที่เปรียบเสมือนทางเชื่อมจากห้องจัดงานไปสู่สวนภายนอก สามารถรองรับแขกได้ถึง 30 ท่าน

The white hall in the middle of the garden can be the venue for small, warm gatherings, with a terrace that links to the surrounding garden, capable of receiving up to 30 guests.

ห้องนั่งเล่นที่มีมุมน่ารักๆ บรรยากาศสบายๆ เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัวท่านสามารถนั่งดูโทรทัศน์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ในห้องนี้

The sitting room with lovely, comfortable corners for private relaxation. You can enjoy watching TV or surfing the internet here.

อีกหนึ่งห้องที่ทางอากาเป้ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นส่วนตัวในการแต่งหน้า ทำผม และยังเป็นพื้นที่ในการเปลี่ยนชุดต่างๆ อีกด้วย

Specially provided to ensure privacy while doing makeup, hair-dressing or changing outfits.

ด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของแขกในงานให้มีพื้นที่จอดรถภายในและบริเวณโดยรอบกว่า 100 คัน และทางเรายังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจตราตลอดเวลาของการจัดงาน

With the guests’ maximum convenience in mind, we provide internal and external parking space for more than 100 vehicles and security staff patrolling throughout the event period.

หมดกังวลว่าห้องน้ำจะไม่เพียงพอกับจำนวนแขก ทางอากาเป้ได้จัดเตรียมห้องน้ำที่พอเพียงต่อการใช้งานและยังมีแม่บ้านทำความสะอาดอยู่ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

No need to worry about inadequate restrooms. Agapé Garden ensures our toilet facilities are adequate for the number of guests, with personnel providing regular cleaning service.